Komplexní řešení

Pokud uvažujete o plastové jímce, zvolte pro její nákup náš internetový obchod, kde vám ochotně poradíme, který z námi nabízených produktů bude právě pro vás tím nejvhodnějším. Poradíme vám i s místem, kam bude dobré zakoupený sortiment zabudovat. Protože i když se na první pohled může zdát, že na tom vůbec nezáleží, po podrobném zmapování svého pozemku zjistíte, že v zájmu vyvážejícího vozidla, které se musí na pozemek do blízkosti plastové jímky dostat co nejjednodušeji, nelze brát situaci v globálu na lehkou váhu.

Nestyďte se na cokoliv zeptat

Dobré je mít také na paměti, že přestože nabízíme vysoce kvalitní a dokonale vodotěsný sortiment, vyhlášky a nařízení z bezpečnostních důvodů nedovolují umísťovat tato zařízení k blízkosti zdroje pitné vody. Jak tedy vidíte, jedna věc je zboží si vybrat a zakoupit, druhá věc je umístit je na co nejlepší místo, tak aby vyhovovalo všem zákonným požadavkům a samozřejmě také a především vám. Doporučená vzdálenost od zdroje pitné vody, kterou může být například studna je alespoň 5 metrů.